13. jan, 2022

Het komt steeds dichterbij...

Hoe lang het nog gaat duren weet niemand precies maar de tekenen wijzen er wel op dat het niet lang meer duurt totdat Jezus terugkomt om ons op te halen.

Met 'ons' bedoel ik dan degenen die door wedergeboorte een kind zijn geworden van God, die Jezus verwachten en naar Hem uitzien én vervuld zijn met de olie van de Heilige Geest zodat hun lamp brandt.

Meestal gebruik ik niet van die moeilijke termen maar nu ontkom ik er even niet aan om in één regel aan te geven waaraan je moet voldoen om straks mee te reizen als het zover is.

Hopelijk lees je dit snel want de tijd dringt. Dat schreef ik ook eerder al eens in dit blog onder de aankondiging Frantic en het is goed om ook dat stuk nog even goed door te lezen.
Waar gaat het om? Ik zal het kort vertellen:

De bijbel vertelt ons dat er een moment komt waarop Jezus degenen die hem volgen komt weghalen van deze aarde. Hij verschijnt op de wolken en wij reizen naar Hem toe. ‘In een oogwenk’ staat er, dus geen tijd om nog wat spullen veilig te stellen of iemand gedag te zeggen. Gewoon…. weg! Verdwenen!!

Klinkt bizar en dat is het ook. Bijna niet te geloven maar ik ben er klaar voor en zal ervoor waken dat ik er klaar voor blijf. Ik wil de boot niet missen. Overigens staat er dit in de bijbel: Maar luister, ik zal jullie vertellen wat Gods plan met ons is. Alle christenen zullen een nieuw lichaam krijgen. Dat zal gebeuren als Jezus Christus terugkomt. Als het geluid van de hemelse trompet klinkt, worden we allemaal in één tel veranderd. De gestorven christenen staan dan op uit de dood met een nieuw lichaam, een onsterfelijk lichaam. En ook wij, de levende christenen, krijgen dan een onsterfelijk lichaam.

Voor de achterblijvers breekt dan een vreselijke tijd aan. Het is nu al vreselijk om te zien hoezeer de duisternis toeneemt maar als straks ook iedereen met een brandende lamp vertrokken is, dan ben je helemaal de weg kwijt.

De periode die dan aanbreekt wordt in de bijbel de ‘grote verdrukking’ genoemd en duurt zeven jaar.

Als je wilt weten wat die verdrukking inhoudt dan moet je maar even verder zoeken maar ik ben blij dat ik dat niet hoef mee te maken.

Even tussendoor… dit is niet bedoeld om je bang te maken maar om je ernstig te waarschuwen! Je moet het zien als het tsunami-warning-system. Als je die hoort dan komt de golf eraan en moet je gewoon snel een goed heenkomen zoeken. Als jij dit verhaal dus leest heb je gewoon enorm veel geluk en kan jij nog ontkomen.

 Verder… Hoe kom je nou aan een kaartje voor die reis?

1. Op zoek gaan naar Jezus en Hem volgen. Hij is de weg en Hij weet de weg. Ik kan je daarbij een goeie tip geven: Loop mee met iemand waarvan je weet dat hij of zij ook Jezus volgt. Ik spreek dan niet over veel kerkgangers die niet eens weten dat er binnenkort een opname is. Vraag dus even naar ‘de opname’ en als men weet waarover het gaat dan kom je verder.

2. Wordt wedergeboren. Dat klinkt moeilijk maar gaandeweg na 1. zal je snappen dat er vervolgstappen zijn die je moet nemen. Dat zijn A. Bekering (omdraaien van het verkeerde pad dat je volgde, in zekere zin doe je dat als je 1. opvolgt), B. Dopen (je oude smerige ‘ik’ begraven en als nieuw opstaan) en C. Vervuld raken met de Heilige Geest, de derde verschijningsvorm van God die je niet ziet maar wel ervaart.

3. In feite heb je nu wat je nodig hebt maar er is nog een belangrijke voorwaarde. Je moet ook nog je lamp brandend hebben op het moment dan Jezus ons komt ophalen. Veel mensen geloven wel iets maar verder geloven ze het wel. Die hebben, omdat het even heeft geduurd voordat Jezus terug kwam, het vuur laten doven en zijn vergeten om brandstof mee te nemen. Maar dat vertellen we je later wel. Zorg eerst maar voor 1. en 2.

 Nou, en als je zelf reisvaardig bent dan kun je anderen helpen. Net als in een vliegtuig, eerst zelf aan de zuurstof en dan anderen redden. Zet ‘m op!!

 Overigens, als je niet kiest om Jezus te gaan volgen – je bent daar vrij in – en je komt er straks achter dat ik met nog miljoenen anderen vertrokken ben dan kun je deze website nog bekijken, als die tenminste nog in de lucht is. Anders misschien slim om het nu alvast te doen.