8. mrt, 2021

Sterrenhemel

 

Zoooo lekker om ‘s morgens weer opgeladen wakker te worden en te bruisen van energie.
Het is ongeveer net als met je telefoon.
Als je voor het slapen gaan inplugt bij De Energiecentrale kan je de volgende dag weer verzekerd zijn van datgene wat je nodig hebt om goed te functioneren:
Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je kunt het lezen in Galaten 5:22
En daar ga ik vandaag weer van uitdelen.
En dat is nog maar het startpakket van vandaag want ik ga voor veel méér.

God zoekt vandaag, net als altijd, kanalen om doorheen te kunnen werken. De bovennatuurlijke kracht van God kan de aarde bereiken als de verbinders voldoen aan vijf voorwaarden.
Ik kreeg daarvan een keer een helder beeld.
Als interieurbouwers maakten wij eens een balie voor een rijke multinational die aan de voorkant voorzien moest worden van tientallen lichtpuntjes. Hetzelfde principe zie je ook wel in bars, casino’s, discotheken enz. in het plafond. Sterrenhemels worden ze daar genoemd.
Je zou denken dat dit allemaal kleine lampjes zijn maar dat is niet het geval. Al die lichtpuntjes komen van één grote lichtbron die zijn licht afgeeft via een bundel transparante acryldraden. De intensiteit en de kleur van de lichtbron komt ongehinderd aan het uiteinde in zicht als die draden voldoen aan vier voorwaarden:

1. Ze moeten recht voor de lichtbron staan.
Dat is soms nog wel even een dingetje. Vooral als je iets te verbergen hebt dat het licht niet kan verdragen. Dan doe je liever een stapje opzij. Helaas is ontvangen en doorgeven dan lastig, zo niet onmogelijk.
2. Ze moeten in direct contact met de lichtbron staan.
Als je niet echt close bent met God dan gaat er een groot deel van hetgeen Hij wil doorgeven verloren of komt het helemaal niet binnen. Stapje dichterbij, en nog maar een stapje en dan kan God de dingen kwijt die Hij zo graag uitdeelt. Profetieën, woorden van kennis, woorden van wijsheid, tongentaal en vertolking van die taal. Prachtig als God jou daarvoor kan gebruiken.
3. Ze moeten supertransparant zijn.
Je snapt wel dat vervuiling niet handig is en dat dit het licht hindert of stopt. Transparant zijn wil zeggen dat alles gezien mag worden wat er in je om gaat. Pfoooh… soms moet God, met jouw medewerking, dan nog wel het een en ander opruimen. Geeft niet… gewoon Hem zijn gang laten gaan. Hij schoner hoe beter.
4. Ze mogen niet geknikt zijn
De kans dat beschadigde doorgevers de woorden van God vervormen is groot. Daarom is het fijn om eerst schadevrij te zijn. Gelukkig is God de geneesheer-directeur en ben je al aan het goede adres.
5. Ze mogen geen eigen kleur hebben.
Je snapt wel dat God zijn helder licht niet wil laten inkleuren door b.v. religieuze vooroordelen of eigen menselijke trekjes. Nog erger zijn de blokkades die sommige kerkleiders opwerpen. Dan gaat het beeld helemaal op zwart.

God liet mij zien dat dit Zijn principe is om de wereld te verlichten. Hoe meer bruikbare kanalen, hoe meer licht in de wereld.
Over al die voorwaarden is veel te zeggen maar je kunt er ook alvast over nadenken. De Heilige Geest helpt je daar wel bij.
Laten we vandaag zo’n kanaal zijn en Gods bovennatuurlijke krachten ontvangen en doorgeven.
Voor de glorie van God en voor het welzijn van de wereld die Hij zo liefheeft.