21. mrt, 2020

Welkom aan boord en weg van corona

Welkom aan boord / link naar een YouTube video


Vanmorgen zag ik mijzelf, in een ingeving, in het gangboord staan van een reddingsboot.
Met mijn ene hand hield ik mij vast aan die veilige boot en met de andere sleepte ik drenkelingen aan boord.
Ik heb er het een en ander over verteld in deze video die de eerste is in een serie die ik ga opnemen.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.