22. dec, 2015

The Ultimate Christmas Gift III

Nou, gisteren heb ik al aangegeven wat ik van bovenaf zag en dat waren twee witte deksels, allebei op een bus, en twee zwarte rechthoekige dingen die ik nog even geheim houdt. Ik had dus vastgesteld dat het kerstpakket symbolisch Jezus voorstelde en nu ging ik bekijken wat ik “in Jezus” nou precies had ontvangen. Spannend….

Ik nam de eerste witte bus uit de doos en las vervolgens op het etiket “Vergeving van schulden”. Nou, dat kon ik wel gebruiken. Ik was op dat moment 42 jaar oud en ik kan je vertellen dat ik op dat moment een aardig lijstje opgebouwd had. Met drie rolletjes uit de kassa van Albert Heijn kwam je er echt niet. Vaak hoor je zeggen dat iemands zonden zijn vergeven maar eigenlijk gaat het om de schulden die je daarmee hebt opgebouwd en die zouden moeten worden betaald als het de dag is van executie.

Die dag wordt ook wel ‘de dag des oordeels genoemd’. Op die dag komt dus ons portfolio op tafel en zal de aanklager de rechter de bewijsstukken laten zien van onze zonden en de straf eisen die daarvoor staat. En God, een man van zijn woord, kan en zal niet anders doen dan zijn woord houden en de straf uitvoeren die daarvoor was “beloofd”. Tenzij…… 

Rom.6:23 – Want het loon der zonden is de dood…..  

Misschien denk je “we gaan toch allemaal dood?” en dat klopt, maar we zullen allemaal weer opstaan en voor de Rechter verschijnen. Daar wordt dus beslist over leven of dood.

Openbaring 21:8 - Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Maar ho effe, het evangelie was toch goed nieuws? Dit klinkt angstaanjagend. Nou, dat vind ik nou ook. Het goeie nieuws is dat je kunt ontkomen aan die ellende. Je moet dan alleen maar dit Kerstpakket hebben ontvangen. Hoe? Daarover later.

Je kunt dus maar beter een schone lei hebben als het zover is dus die “Vergeving van schulden” hebben we hard en hard nodig zodat die aanklager straks niets in te brengen heeft dan lege briefjes. De bewijslast die tegen mij was opgehoopt was nu uitgewist. Ik had een Kerstgeschenk aangeboden gekregen, aangenomen en opengemaakt. Op grond van dit onderdeel uit mijn pakket kan ik de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Morgen gaan we de tweede bus open maken…… hier!