Blog

26. feb, 2017

Vorige week was ik op pad met een neef naar een evenement waar wij ook één van zijn kinderen aantroffen. We hadden een leuk gesprek over best wel belangrijke onderwerpen en ik merkte van mijzelf dat ik bij het vormen van mijn mening steeds teruggreep op bijbelse waarheden. Het ging bij voorbeeld onder andere om dierenleed en de manier waarop wij met dieren omgaan en  daarbij herinnerde ik me dat God zelf, toen Adam en Eva ontdekt hadden dat ze aan hun blootje door het paradijs wandelden, toch echt vellen gebruikte om hen te bekleden. Enfin, we hadden gewoon even een leuke discussie en ik liet mij leiden door de bij mij inwonende TomTom (de Heilige Geest zal zich toch niet beledigd voelen hè?) die voor mij de juiste informatie van mijn harde schijf afhaalde en op mijn autocue plaatste. In dat geval is het toch wel goed dat er sowieso het een en ander op je harde schijf staat.

Col.3:16 – Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat …….. (zoek de rest zelf maar effe op dan.)

 Op de weg terug zei mijn neef zeer terecht: “De jeugd heeft het tegenwoordig niet makkelijk hoor Jaap. Ze moeten tussen al het aanbod toch hun weg maar zien te vinden en hun meningen vormen en dat valt niet altijd mee”. Tsjongejonge, wat sloeg die gast de spijker op zijn kop zeg. Gelukkig had ik het antwoord klaar want TomTom schoot me weer een prachtig plaatje te binnen wat God mij ooit eens had laten zien aan het einde van een soort bijbelcursus voor tieners toen ik aan Hem vroeg wat ik op deze laatste avond aan hen mocht meegeven.

Ik zag een stad zonder straatverlichting waar de mensen kriskras door elkaar van hot naar her liepen zonder te weten waar ze nou eigenlijk naartoe onderweg waren. Als een kip zonder kop, zou je kunnen zeggen. Het zag er droevig uit en ik zag ook dat de mensen niet echt blij waren met hun tocht zonder doel. Toen werd ik een stukje opgetild en kreeg ik een overzicht van die stad waarbij ik een lichtlijn zag die af en toe van richting veranderde en die eindigde bij een gigantisch groot gebouw waarbinnen, je raadt het al, het licht overvloedig scheen. Op het gebouw stond met grote neonletters het woord DESTINY. Toen ik weer neerdaalde, nu pal naast die lichtlijn, bleek dat een roestvrijstalen handrail te zijn die van boven werd aangelicht en nu een duidelijk houvast vormde voor iedereen die snapte dat het de leidraad was naar je bestemming. Einde visioen….

“Kijk Jaap, ik wil graag dat je tegen die jongelui zegt dat wie zich aan mij vasthoudt zijn bestemming zal bereiken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wijs hen op mijn woord en maak hen duidelijk dat ze daar gelukkig van worden, niet verdwaald raken en uiteindelijk mijn huis, dat is hun thuis, zullen bereiken.

Psalm 119:105 – Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Wat een mooi duidelijk plaatje weer he?! Ik vind het zo lief van God dat hij altijd van die simpele beelden geeft die iedereen direct snapt en in een keer de situatie duidelijk maken. Jezus sprak zelf ook zo vaak in plaatjes en nu gaat hij er gewoon mee door en gebruikt actuele situaties en materialen. In bible days was er geen neonreclame en geen roestvrij staal maar nu pakt God gewoon die dingen om ons Zijn weg te wijzen. Ik houd van 'M!

19. feb, 2017

Het plaatje dat ik nu ga delen is in de afgelopen jaren al honderden keren voorbij gekomen als ik weer in gesprek was met iemand wiens huwelijk was stukgelopen. Ook deze week was dat weer het geval. Met een goeie vriendin kregen we het over het mislopen van onze eigen huwelijken en kwam het antwoord weer in beeld zoals God mij dat een keer gaf toen ik er met Hem over sprak.

Destijds maakte mijn hemelse Vader, die er altijd op uit is om te helpen en om ons een gelukkig leven te bezorgen, het op de volgende manier duidelijk.

Eerst kreeg ik twee accu’s te zien. Allebei vol van energie en de vonken vlogen ervan af. Tot het randje gevuld en in staat om de dingen draaiende te houden of op gang te brengen.

De accu’s legden het met elkaar aan en verbonden zich met een paar draden en klemmen tot een eenheid. Een bruisend geheel, tenminste…. in eerste instantie. Na verloop van tijd nam het energieniveau van de ene batterij wat af maar geen nood, dat werd aangevuld door de andere en dat gebeurde ook wel eens andersom. Zo hielden ze elkaar aardig in balans en was er zelfs voldoende kracht om ook een aantal andere aangesloten energievreters te voeden. Kinderen, collega’s, familieleden…. noem maar op. Alles  en iedereen was welkom en de pret kon niet op. Alhoewel. Steeds vaker haperden bepaalde dingetjes en verliepen processen niet meer zo soepel als vroeger. Irritaties kwamen vaker voor en soms liep er iets helemaal vast. Uiteindelijk waren de twee helemaal op elkaar leeg gelopen. Einde van de ooit zo hoopvol begonnen relatie.

Soms zie je dat het proces nog even kan worden uitgesteld. Dan heeft één van de accu’s zich verbonden met een externe andere accu, leeft weer helemaal op waardoor de oorspronkelijke configuratie nog een korte of langere tijd kan functioneren. Het typische geval van de buitenechtelijke relatie die in feite het huwelijk voorziet van nieuwe impulsen.

“Weet je Jaap”, zei mijn Vader, “de enige manier om anderen voortdurend te laten stralen is door verbonden te blijven met de Bron van Liefde. Op die manier kom je nooit te kort voor jezelf en ook niet voor je geliefden. Sterker nog, als je echt vervuld bent van mijn liefde kun je zelfs jouw vijanden liefhebben. Die liefde is van een andere orde dan die je eerder meende van jezelf te kunnen ophoesten. Mijn liefde gaat dieper, is zuiverder, krachtiger en neverending. Weest en blijft dus verbonden zodat je iedereen in jouw omgeving kunt laten stralen”. 

Het lukt me niet altijd maar ik weet dan waaraan het ligt. Net als de trolleybus van Arnhem moet ik mij iedere ochtend verbinden met de krachtbron boven mijn hoofd want anders kom ik geen meter vooruit. Vandaag gaat het weer lukken.

Overigens kan het geen kwaad als beide partijen in een relatie zo’n lijntje hebben naar boven. Dan heb je dubbele pret en ben je een inspiratie voor je omgeving. Zet ‘m op!!

Weet je trouwens wat die connectie met God oplevert? 

Gal.5:22 – Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

En terwijl ik de bovenstaande opsomming maak schieten mij een aantal mensen te binnen die een heel eind komen bij het produceren van deze prachtige eigenschappen zonder daarvoor de eer te geven aan degene die hen daartoe in staat stelt. Trots en zelfingenomenheid  zijn dan vaak een bijproduct en de goede daden worden vaak breed uitgemeten voor eigen glorie. Maar daar gaan we vandaag verder niet over zeuren. Nog een fijne dag allemaal.

2. feb, 2017

Zojuist zag ik op Facebook een bericht van 1Vandaag over een onderzoek door medici van de Vrije Universiteit (welke?) naar genezing door gebed voor zieke mensen. Als voorbeeld wordt een filmpje getoond van de genezing van Janneke Vlot die destijds volle bak in beeld was. Hieronder staat de link naar dat filmpje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEqZ9qDOBoU 

Het bericht zette mij aan om op mijn manier te reageren. Mijn schrijfstijl is altijd gericht op mensen die nog niet geloven en dat zijn er in dit opzicht veel meer dan je denkt. Niet alleen zijn de mensen die helemaal niets van God willen weten ongelovig maar als het aankomt op genezing van ziekte dan zijn zelfs een hoop mensen die iedere week netjes in de kerk zitten ongelovig. Voor Jezus is dat natuurlijk teleurstellend want Hij koos ervoor om op de dag van Zijn kruisiging de aanloop naar dat kruis niet over te slaan. In plaats van nog een bakje cappucino en de ochtendkrant koos Jezus ervoor om zich te laten martelen om op die manier ook onze ziekte op zich te nemen. Dat offer wordt door veel te veel ongelovigen niet op waarde ingeschat waarmee zij zichzelf maar ook Jezus te kort doen. En wat denk je van alle mensen die ook hoop krijgen als hun familielid of buurvrouw geneest?!

Kortom, hoewel het mij niet door iedereen in dank wordt afgenomen gaat mijn veldtocht tegen ongeloof gewoon door. Ik krijg veel te vaak "jamaars" naar mijn hoofd ("Ja, maar Jezus kon toch ook niet iedereen genezen, toch....?) maar er geneest er ook wel eens eentje en dat moeten er veel meer worden!!!!!

Hieronder mijn reactie op dat Facebookbericht, mijn visie over genezing en een instructie die ik van God zelf ontving:

Deze groep medici zal versteld staan van het aantal genezingen dat plaats vindt op basis van het geloof van het feit dat Jezus zich destijds verrot heeft laten slaan, juist om die ziekten op zích te nemen. Dat geloof is de sleutel om het wonder te ontvangen.
Geen poespas of hokuspokus maar op basis van enkele waarheden:
1. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt , was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 
Dat staat in de bijbel, Jesaja 53:5, en het is goed nieuws, ook wel evangelie genoemd. 
En dan, let op:
2. Het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft (Romeinen 1:16).
Ook dat staat in de bijbel, is dus waarheid, en houdt in dat het evangelie de kracht is. Punt...... en vervolgens.... tot behoud ( in de grondtekst staat hier het woord sótėria, dat staat voor 'bevrijding van het mishandelen door de vijand') van ieder die gelooft.
Nu dat laatste nog, dat geloven.
De bijbel zegt daarover:
3. Het geloof is uit het horen, en het horen door het woord van Christus (Romeinen 10:17)
Geloof ontstaat dus door het horen van de woorden van God die zelf over genezing zegt:
4. Door zijn striemen zijt gij genezen (1 Petrus 2:24)

Zelf was ik er eens getuige van dat iemand die naast mij zat en in een rolstoel de zaal was binnen gekomen waar zij dit specifieke deel van het evangelie hoorde, na een uur al tegen mij zei: "Ik kan weer normaal zitten, er gebeurt al van alles".
Zittend in rij 7 en alleen al bij het horen van de waarheid vond haar genezing al plaats.
Toen kwam echter de hamvraag van de spreker: "Ga op basis van hetgeen je zojuist hebt gehoord nu eens doen wat je niet meer kon doen".
De dappere vrouw stond op, rende de zaal uit en maakte een rondje over het parkeerterrein. We hebben de volgende dag die rolstoel terug gebracht en zijn drie maanden later gaan skiën. Mijn vrouw ontving daar haar genezing na heel lange tijd gehandicapt te zijn geweest.

Tenslotte nog een visioen dat God mij eens gaf:
Ik stond in de woonkamer van een compleet leeg huis die volkomen wit was geschilderd. Verder niks te zien, dacht ik.
"Kijk eens goed wat je wél ziet!", zei God en toen viel mijn oog op twee dingen, de meterkast en een stopcontact.
Zoals altijd keek ik God vragend aan...
"Kijk", zei Hij, zoals altijd vriendelijk glimlachend,"de power is in huis, de krachtbron staat er. Nu moet die kracht vanuit de meterkast naar de plaats waar die nodig is, het stopcontact. En dat is jouw werk! En niet alleen van jou maar van iedereen die dit gelooft!! Jij brengt deze genezende blijde boodschap naar de plaats waar ziekte moet worden bestreden".
"Prachtig Heer, dat doe ik graag. Maar dan, wat moet er dan gebeuren?"
"Om die kracht te laten stromen moet er een afnemer inpluggen. Denk maar aan een schemerlamp. En niet alleen moet er worden ingeplugd, er moet ook nog een knop worden omgezet. En dan gaat men het licht zien".

Als niet alleen jij maar ook die groep medici dit gaat snappen en geloven, en misschien wel in omgekeerde volgorde, dan scheelt dat een berg werk in de ziekenhuizen en een berg geld in de gezondheidszorg, maar bovenal worden de mensen die nu lijden onder hun vaak ondraaglijke pijn daarvan verlost en wordt het offer van Jezus, het op zich nemen van 39 slagen met een martelwerktuig en het ontvangen van een gevlochten kroon, vol met dorens die in zijn hoofd werden gedrukt, op waarde geschat. 
Applaus voor Jezus!! He did it.

Tenslotte: Als ik zoiets als hierboven op mijn website zet dan bid ik er even voor en terwijl ik dat deed kwam een lied in mijn gedachten. Zo op het eerste gezicht lijkt het niet het allerbest passende lied te zijn maar ik gebruik het toch. Zo'n gedachte komt niet zomaar aanwaaien. Het wordt gezongen door mijn vriend Walter Zondervan die de tekst, je snapt het al, ook niet van zichzelf heeft maar die heeft ontvangen van De Inspirator van mooie songs en muziek....

Hoor maar hier:  https://www.youtube.com/watch?v=HE3P3DDVtVU

 

 

 

12. dec, 2016

Eerlijk gezegd heb ik al jaren aangehikt tegen het plaatsen van dit beeld en mijn uitleg daarvan en dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ik niemand wil kwetsen of veroordelen. En zeker niet mijn familieleden en vrienden die rondlopen met dit ding. Jezus maakte ons duidelijk dat twee dingen het allerbelangrijkst zijn om te volbrengen: God liefhebben met je hele hart, je hele ziel en met al je verstand. En daarnaast je naaste liefhebben zoals je jezelf lief hebt. Nou, alleen hierover kan je al een boek vullen maar vandaag durf ik te stellen dat ik altijd weer probeer om mijzelf te laten vullen met Gods liefde en daarvan dagelijks zoveel mogelijk uitdeel. Daarom ga ik zo respectvol mogelijk het beeld dat God mij gaf omschrijven en er meer over vertellen. Mijn motief? Ik wil graag gehoorzaam zijn en nu dit bericht overbrengen van Hem die ons wil helpen om een gelukkig leven te leiden. Hier en nu, maar vooral ook straks, aan de andere kant. Ga er daarom maar effe goed voor zitten…

In een visioen zag is een ongelooflijk mooi wit paard zonder één enkel smetje. De foto bij dit artikel is een goed beeld van dat prachtige schepsel. Toen het paard even rustig stond te relaxen sprong er opeens een zwarte ruiter op zijn rug. Niet normaal zwart maar door en door intens zwart. Zo wit als dat paard was, zo zwart was die ruiter. “Ho even”, dacht dat paard, ”daar heb ik niet om gevraagd en daar heb ik ook helemaal geen zin in”, en hij probeerde die berijder af te schudden. Die had echter andere plannen en liet die ook weten aan dat paard. “Vanaf nu gaan wij samen door het leven. Jij en ik zijn voortaan een koppel en als dat je niet bevalt dan heb je pech gehad. Het is niet anders”. Dat paard was echter niet van plan om ook maar één stap te verzetten met die zwarte en kwam niet in beweging. Sterker nog, hij probeerde de ruiter af te schudden want hij was overduidelijk niet blij met dat wat op zijn rug zat. Om een lang verhaal kort te maken, de ruiter bleef zitten en het paard kwam geen meter vooruit. Na lang, lang, lang wachten en behoorlijk wat pogingen om zich er schuddend van te bevrijden gaf het paard het op, accepteerde datgene waarmee hij zat opgezadeld en deed zijn eerste stap. Op dat moment veranderde het prachtige witte paard in een vaal paard. Einde visioen…

Altijd als God mij iets laat zien vraag ik natuurlijk naar uitleg want anders heb ik er niets aan en heb ik ook niets door te geven. “Wat wilt U zeggen Heer?” vroeg ik. Ik snapte zo onderhand best wel dat wit staat voor goed en zwart voor kwaad en ik wist ook waarvan een vaal paard het beeld is maar dit prachtige paard kon toch geen kant uit en had toch zijn best gedaan om los te komen van die kwal die hem ongevraagd had overvallen. “Wat had dat paard dan moeten doen Heer? Wat ging er fout?”. God was heel kort en duidelijk: “Steigeren, afwerpen en doodtrappen”. En dat was het voor dat moment. Ik schreef, zoals te doen gebruikelijk, het beeld op en wist uit ervaring dat ik er wel een uitleg over zou krijgen op het geschikte moment. Zo doet God dat in onze relatie.

Na een behoorlijk lange tijd bezorgde ik een jacuzzi, waarvan ik destijds de importeur was, bij een klant in het Gooi. Mooie tuin, mooi huis en een prachtig interieur. Een leuke vent ook en we hadden ruimschoots de tijd om wat te praten want het duurde ruim een uur voordat die tub met water gevuld zou zijn en ik ‘m in werking kon stellen. Dat uurtje was altijd natuurlijk het leukste uurtje van mijn werkdag want ik houd van ouwenelen, zoals je weet.

Het werd een bijzonder gesprek dat begon met een compliment van mijn kant over het smaakvolle interieur. Niet alleen alle materialen goed bij elkaar passend maar ook nog eens perfect gestyled. (En ik kan het weten want ik heb er voor gestudeerd he….). Omdat ik alles natuurlijk herkende en zelf jarenlang heb geleverd aan veel interieurspecialisten in het Gooi vroeg ik die jongen wie dat zo prachtig had bedacht en uitgevoerd. “Allemaal zelf gedaan”, reageerde hij lachend en hij was er terecht trots op. Kortom, we kwamen – allebei open minded, respectvol en elkaar vertrouwend – terecht bij het feit dat hij daar alleen woonde, homoseksuele gevoelens had en ook een enorm verlangen had om een kind te hebben en dat op te voeden. Uit zijn verhalen hoorde ik ook dat hij een enorme familieman was. Een hartstikke leuk gesprek met een hartstikke leuke gozer.  En toen sprak God….

Bijna ongemerkt en ragdun ging het visioen van hierboven door mijn hoofd. Ik kon het niet pakken maar realiseerde mij later dat het voorbij was gekomen. Al verder pratende kwam het een tweede keer voorbij en weer was het weg voordat het echt tot mij doordrong. Totdat ik het bij de derde keer zeker wist: God wil iets zeggen. Tegen die man maar ook tegen mij. Opeens snapte ik waarover het destijds ging, over de vreselijke tijd die dat paard/die man moest doormaken om te accepteren waarmee hij verder moest. Maar ook de optie om te steigeren, het ding af te werpen en dood te trappen. Ik deelde alles met die man in de sfeer zoals God dat toen deed en zoals ik dat nu probeer duidelijk te maken. Liefdevol, begripvol en meelevend maakte ik duidelijk wat het beeld mij vertelde en hij was er blij mee. Ik hoefde er weinig bij te vertellen en doe dat nu ook niet. Alles is gezegd in dat ene korte visioen.

Eén tekst uit de bijbel staat nu als een neonlicht te knipperen in mijn hoofd:

Jacobus 4:7 – Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Twee jaar later werd ik opgebeld door deze klant.  De motor van zijn jacuzzi had een storing en of ik maandag tijd had om ‘m te komen repareren. Toen hij rond koffietijd open deed stond hij daar, stralend en trots, met zijn dochter op zijn arm. Ik kon wel janken…

P.s.: Een goede vriend van mij reageerde: Ik ben er nu vrij van geworden… als het nodig is geef ik mijn getuigenis hierover… vroeger schaamde ik me hier teveel over… die fase ben ik nu enigszins voorbij… als ik er nu iets over moet zeggen dan doe ik dat… al ben ik nou niet bepaald bij met mijn verleden… mensen kunnen je dan weer gaan afwijzen… over je gaan roddelen…

 

 

9. dec, 2016

Eén van de weinige programma’s waar ik de TV nog voor aan zet is The Voice en dan eigenlijk alleen nog maar de audities waar het verrassingseffect nog wat spanning oplevert. Daarna is voor mij de lol eraf behalve nu Dwight Dissels meedoet en gaat winnen. Vandaar dat ik er vrijdag er nog even goed voor ging zitten en precies op tijd om de laatste battle te zien waar Dwight het opnam tegen een andere geweldenaar, Leon.

Ik ken Dwight van een paar samenkomsten waar hij zong en waar  ik enorm van hem heb genoten en vooral van de manier waarop hij met zijn talenten Jezus eert. En juist deze gast won de mooiste tweestrijd in jaren, volgens kenners dan, maar ik werd ook geraakt door de beoordeling van Waylon na afloop. Na alle lofuitingen aan Dwight over zijn manier van zingen eindigde Waylon met: “You’re a preacher!” waarbij wij natuurlijk wisten dat hij de spijker op zijn kop sloeg.

Daarmee zou het natuurlijk afgelopen kunnen zijn maar ik werd zaterdag half wakker bepaald bij die gebeurtenis en ging nog even op onderzoek.

Wat had die preacher nou precies gepreacht op die avond dan? Waar ging het eigenlijk over?

Na effe googlen had ik de tekst van de preek gevonden. Het lied heet How come, how long en is o.a. bekend omdat Stevie Wonder eraan mee heeft gewerkt, zowel bij het schrijven als bij de eerste uitvoering. Dit is 'm:

There was a girl I used to know 
She was oh so beautiful 
But she's not here anymore 
She had a college degree 
Smart as anyone could be 
She had so much to live for 
But she fell in love 
With the wrong kinda man 

He abused her love and treated her so bad 
There was not enough education in her world 
That could save the life of this little girl 

How come, how long 
It's not right, it's so wrong 
Do we let it just go on 
Turn our backs and carry on 
Wake up, for it's too late 
Right now, we can't wait 
She won't have a second try 

Open up your hearts 
As well as your eyes 
She tried to give a cry for help 
She even blamed things on herself 
But no one came to her aid 
Nothing was wrong as far as we could tell 
That's what we'd like to tell ourselves 

But no, it wasn't that way 
So she fell in love 
With the wrong kinda man 
And she paid with her life 
For loving that man 
So we cannot ignore, 
We must look for the signs 
And maybe next time we could save somebody's life

Het lied is tot stand gekomen nadat Nicole Brown Simpson was vermoord (google maar effe op die naam) en is een schreeuw om aandacht voor het lot van deze vrouw die werd misbruikt en later omgebracht omdat zij voor een foute kerel had gekozen.

How come, how long do we let it just go on? Ofwel , doen we er nou nog eens wat aan om zo’n meisje weg te trekken uit de poten van zo’n gast?

Ik moest denken aan de mensheid die bestemd was/is om een liefdesrelatie te hebben met Jezus. Die door God is gecreëerd om straks aan de arm van Zijn zoon het middelpunt te zijn van het grootste bruiloftsfeest ever. Dat meisje dat puur en zuiver was gemaakt maar zich heeft laten wegtrekken door een schurk die haar met mooie praatjes en beloften weglokte om haar vervolgens te misbruiken, af te danken en de dood in te jagen.

Daarover zong dus Dwight en had Waylon het helemaal bij het rechte end. He ’s a preacher!

Doen we er wat mee? Zetten we ons met alle kracht in om de mens terug te trekken uit de klauwen van satan?

Eigenlijk is mijn website voornamelijk bedoeld om ongelovigen op een normale manier en buiten de kerk om te vertellen over de liefde van God maar vandaag roep ik iedereen op om de tekst nog eens te lezen, te beseffen dat jouw buurman, collega, nichtje en noem verder maar op is weggelokt van zijn/haar bestemming en in de handen is gevallen van een smeerlap met de naam satan. 

So we cannot ignore, 
We must look for the signs 
And maybe next time we could save somebody's life 

By the way, vanavond weer The Voice…

Wil je de prachtige battle nog eens terugzien: https://www.youtube.com/watch?v=JZTQJH4OVS8